One Comment

  1. Gary
    16.04.2023 @ 23:26

    نید

    بازی بین رایان گارسیا و اوری اسپارو در ماه آینده برگزار خواهد شد و استقبال بسیاری از طرفداران این دو مبارز دارد. این مبارزه در کالیفرنیا برگزار خواهد شد و از طریق سرویس DAZN قابل پخش آنلاین است. با استفاده از VPN می توانید از هر جای دنیا به این مبارزه دسترسی پیدا کنید. این مبارزه برای رایان گارسیا دومین حضور در رینگ است و او امیدوار است که با شکست دادن اوری اسپارو به چالش های بزرگتری برای خود بپردازد.