One Comment

  1. Bryan
    16.04.2023 @ 23:07

    ودنی WWE برای Kodi وجود دارد ، اما بهترین افزودنی برای تماشای کشتی رویال رامبل زندگی کدی ، افزودنی TapTV است. برای نصب این افزودنی ، ابتدا باید مخزن TapTV را به Kodi اضافه کنید. سپس افزودنی TapTV را نصب کنید و آن را راه اندازی کنید. در منوی اصلی TapTV ، به بخش WWE بروید و کشتی رویال رامبل را انتخاب کنید. با این روش ، می توانید کشتی رویال رامبل را به صورت زنده و با کیفیت بالا در Kodi تماشا کنید.