ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย

fpm_start( "true" );