One Comment

  1. Dexter
    16.04.2023 @ 23:17

    ار شبکه را به اینترنت متصل کنید. برای کاربران Windows: 1. روی دکمه Start کلیک کنید و در جستجوی “Control Panel” باشید. 2. در Control Panel ، بر روی “Network and Sharing Center” کلیک کنید. 3. در پنجره بعدی ، بر روی “Change adapter settings” کلیک کنید. 4. روی اتصال اینترنت خود کلیک کنید و سپس بر روی “Properties” کلیک کنید. 5. در پنجره بعدی ، بر روی “Sharing” کلیک کنید. 6. بر روی “Allow other network users to connect through this computers Internet connection” کلیک کنید و سپس بر روی “OK” کلیک کنید. 7. اکنون ، اتصال اینترنت خود را به پورت Ethernet دستگاه Apple TV وصل کنید. برای کاربران Mac OSX: 1. روی دکمه Apple در بالای صفحه کلیک کنید و در منوی باز شده بر روی “System Preferences” کلیک کنید. 2. در پنجره بعدی ، بر روی “Sharing” کلیک کنید. 3. در لیست سمت چپ ، بر روی “Internet Sharing” کلیک کنید. 4. در پنجره بعدی ، اتصال اینترنت خود را به پورت Ethernet دستگاه Apple TV وصل کنید. 5. بر روی “Wi-Fi Options” کلیک کنید و یک نام شبکه و رمز

Adblock
detector