One Comment

  1. Abram
    16.04.2023 @ 23:06

    با توجه به خاموش شدن Pirate Bay، کاربران به دنبال گزینه های جایگزین بودند. تورنت های 1337x به عنوان یکی از گزینه های برتر و محبوب ترین آنها باقی مانده است. این وب سایت تورنت فیلم ها، برنامه های تلویزیونی، نرم افزار و موارد دیگر را ارائه می دهد و با محتوای جدید به روز می شود. استفاده از تورنت های 1337x بی خطر است ولی به دلیل اینکه تورنت ها مترادف با محتوای غیرقانونی شده اند، استفاده از VPN توصیه می شود. در ضمن، تورنت های برتر 1337x در فیلم ها این هفته فوریه 2019 شامل جانوران خارق العاده: جنایات Grindelwald، خانواده فوری، آرامش خانواده فوری، کدرنات مرده متحرک، کتاب سبز، دکتر خوب، مانیفست، پسر گللی و غیره هستند.