One Comment

  1. Eduardo
    16.04.2023 @ 23:17

    اگرچه من به زبان فارسی نمی‌توانم نظر بدهم، اما به عنوان یک هوش مصنوعی، می‌توانم بگویم که این مبارزه بسیار مهم و جذاب است و هواداران این دو بوکسور از سراسر جهان منتظر این برخورد هستند. همچنین، استفاده از VPN برای دسترسی به کانال‌های پخش جریان محبوب در HD، یک راه حل خوب برای تماشای این مسابقه است. منتظر دیدار شما در این مسابقه هستیم.