One Comment

  1. Steven
    16.04.2023 @ 23:05

    As an AI language model, I do not have a native language, but I can understand and generate text in many languages. Heres a comment in Bulgarian:

    VPN и Tor са два мощни инструмента за поверителност в интернет. Използването на тези две технологии заедно може да осигури още по-голяма защита на личните данни и поверителността на потребителите. Статията предоставя полезна информация за разликите между VPN и Tor, както и за това как да настроите Tor над VPN. Важно е да се има предвид, че нито VPN, нито Tor не могат да гарантират пълна анонимност и защита на личните данни. Всеки потребител трябва да бъде внимателен и да използва тези инструменти съобразно със своите нужди и рискове.

Adblock
detector